Tartu Ülikooli investeerimisklubi

06.03 – 10.03 Balti börsi nädala kokkuvõte

Igal esmaspäeval avaldame Balti börsi nädala ülevaate, mis kajastab eelneval nädalal Balti börsil toimunut. Info on koondatud Nasdaq Balti börsi lehelt ning mõttega anda noortele investoritele võimalikult lühidalt ja selgelt mitmekülgset infot. Börsiettevõtete kohta, keda mainime sellel õppeaastal (2022/23) esimest korda, on ülevaate lõpus leitav ka ettevõtte tegevuse lühitutvustus.


Eelmise nädala jooksul tehti Balti börsil enim tehinguid Enefit Greeni ja Šiaulių Panga aktsiatega.


Saunum Group kerised said UL sertifikaadi, mis on kõrgeim tunnustus saunakeriste ohutusele. Tänu UL sertifikaadile avab Saunum keriste müügi Põhja-Ameerikasse. Saunumi aktsia sulgus reedel hinnaga 9,0 eurot.


Ekspress Grupp kuulutas 8.02.2023 välja kuni 588 235 oma aktsia tagasiostu aktsionäridelt hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta, kogumahus kuni 1 miljon eurot. Tagasimüügikorralduste esitamise perioodil laekus 162 investorilt korraldusi 2 077 440 aktsia tagasimüügiks summas 3 531 648 eurot. Tagasiostu jaotuse tulemusena saab iga investor müüa tagasi 28,32% tagasimüügikorralduses esitatud aktsiate arvust. Ekspressi aktsia sulgus reedel hinnaga 1,64 eurot.


Nasdaq Tallinna juhatus lisas 10.03.2023 J.Molner aktsiatele vaatlusmärke, sest ettevõtte avalikustatud 12 kuu auditeerimata vahearuandes välja toodud netovara ei vasta äriseadustikus sätestatud nõuetele. Vaatlusmärke eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine mainitud asjaolule. J.Molneri aktsia sulgus reedel hinnaga 6,74 eurot.


Robus laienes mobiiliseadmetesse, tänu millele on nende videotreeningud saadaval ka Robus Athletics äpis. Seejuures muudeti ka hinnapõhimõtteid – treeningute eest tasumisel saab igakuise püsimakse asemel soetada ka päeva- ja kuupileteid. Robuse aktsia sulgus reedel hinnaga 0,768 eurot.


Nordecon kontserni ettevõte Embach Ehitus OÜ ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmisid töövõtulepingu administratiivhoone projekteerimiseks, maksumusega 5,2 miljonit eurot, millele lisandub tellija reserv ja käibemaks. Projekteerimis- ja ehitustööde tähtaeg on 18 kuud. Nordeconi aktsia sulgus reedel hinnaga 0,825 eurot.

Autor: Helena Nõmm