Tartu Ülikooli investeerimisklubi

Mentorlusgruppide aktiivsuse kriteeriumid 22/23 kevad

Plirts-plärts, käes on märts!

Sügissemestril loodud lisaülesanded aitasid osalejatel teha koos ühiseid samme, samuti kasvas märgatavalt gruppide õnnestumisprotsent. Võistlushimust tingitud aktiivsuse säilitamiseks oleme kevadsemestriks lisanud ülesandeid juurde, samuti on tekkinud pisikesed erinevused “vanade” ja “uute” gruppide ülesannetes. Seetõttu lugege hoolikalt, milliste ülesannete eest teie grupp punkte saab. Tublimaid gruppe autasustame ka seekord semestri lõpupeol!

Ülesanded on järgnevad: 

 1. Lisa sissetuleku leidmine

  1. Ülesanne: kõik liikmed on leidnud viisi, kuidas enda sissetulekuid tõsta vähemalt 5€ võrra.

  2. Punkti saamiseks peab Padletis nimetama iga liikme kohta:

   1. konkreetse viisi, kuidas sissetulekut suurendati;

   2. milline summa teeniti;

   3. kui kaua võttis teenitud summa saamine aega (sh võimaluse otsimiseks, tegevuse jaoks valmistumiseks ning läbi viimiseks kulunud aeg).

  3. Get creative!

 2. Raamatu(te) lugemine

  1. Punkti saamiseks loetakse ühiselt vähemalt kaks investeerimisalast raamatut.

  2. Raamatuid võib laenutada IK raamatukogust.
   NB! Raamatuid väljastatakse Delta raamatukogust ning selleks peab olema aktiivne liige. Nimekirja olemasolevatest raamatutest leiad siit.

  3. Individuaalselt ei pea lugema tervet raamatut, peatükid võib jagada liikmete vahel, mille põhjal saab lõpuks igaüks oma grupile kokkuvõtte teha.

  4. Punkti saamiseks tuleb Padletisse vastata järgmistele küsimustele mõlema raamatu kohta:

   1. Mis raamatu valisite? Autor ja pealkiri.

   2. Miks valisite selle raamatu?

   3. Mida õppisite sellest raamatust? Too välja 3 kõige eredamat mõtet.

   4. Kellele soovitaksid seda raamatut?

   5. Kuidas selle raamatu läbi lugesite (kõik lugesid/jagasite osadeks)?

 3. Grupi eesmärkide seadmine

  1. Ülesanne on panna kirja SMART printsiipi järgivad eesmärgid.

  2. Korraldustiim hindab subjektiivselt, kellel olid kõige silmapaistvamad eesmärgid ja mil määral neid täita jõuti.

  3. Padletisse peab panema üks kuni mitu SMART eesmärki ning nende täitmise tulemus.

 4. Investeerimisteesi seadmine

  1. “Vana” grupi puhul luua iga liikme investeerimistees.

  2. Teesi seadmiseks saab inspiratsiooni näiteks Miljonineiu “Investeerimise ABC” seminari slaididelt või salvestuselt.

  3. Punkti saamiseks tuleb määrata ja Padletisse lisada, mis on grupi liikmete põhilised motivaatorid investeerimisega tegelemisel.

 5. Cashy/Cashflow lauamängu mängimine

  1. Ülesanne on vähemalt poolte grupi liikmetega mängida ühiselt ühte investeerimisalast mängu.

  2. Punkti saamiseks lisada Padletisse:

   1. Mängimise kuupäev

   2. Kes mängisid?

   3. Mida õpiti mängu käigus?

 6. (“Uutele” gruppidele) Aktsia analüüsi õppevideo vaatamine ja aktsia analüüs

  1. Ülesanne on koos töötada läbi üks aktsia analüüsi õppevideo

  2. Mõned võimalikud lingid, kuid võib ka ise valida.

   1. Video 1

   2. Video 2

  3. Ülesanne on oma grupiga analüüsida vähemalt ühte aktsiat ja selle põhjal teha ühine aktsia analüüs

  4. Punkti saamiseks tuleb Padletis vastata küsimustele:

   1. Millist aktsiat analüüsisite? Nimeta firma börsil kasutatav sümbol. (Nt Netflix – NFLX)

   2. Mis oli tulemus?

   3. Mida õpiti analüüsi käigus?

  5. Küsimused, millele peab vastama Padletis.

   1. Mida vaatasite? Video link.

   2. Mida õppisite?

   3. Nimeta konkreetseid allikaid, mida saab kasutada akstsia analüüsimisel.

  6. Selle ülesande eest saavad punkte vaid “uued” grupid. “Vanad” grupid on teretulnud samuti seda ülesanne täitma, kuid selle eest punkte ei saa. Padletisse võib ikka kanda. 

 7. (“Vanadele” gruppidele) Fondide, krüpto või teise varaklasside analüüsi tegemine, mis ei ole aktsia.

  1. Ülesanne on koostada sobiliku varaklassi analüüs (nt mõni fond, alternatiivne valuuta, ebatavalisem investeering nagu vein või autod, jne)

  2. Küsimused, millele peab vastama Padletis.

   1. Mis varaklass?

   2. Mida õppisite?

   3. Kas sellel on müügi/ostu potentsiaali?

  3. Selle ülesande eest saavad punkte vaid “vanad” grupid. “Uued” grupid on teretulnud samuti seda ülesanne täitma, kuid selle eest punkte ei saa. Padletisse võib ikka kanda.

 8. Kaks uut investeeringut igal liikmel

  1. Kriteeriumiks on, et iga liige on teinud vähemalt kaks tehingut olles grupi liige, st varasemad tehingud ei loe. Tehing peab jääma vahemikku 01.04-12.05.2023.

  2. Investeeringuks loetakse aktsia ostmist, kasvukontole raha liigutamist, krüpto ostmist, fondidesse raha paigutamist, jne.

  3. Punkti saamiseks peab Padletisse lisama iga liikme kohta:

   1. Liikme nimi

   2. Kuidas investeeris?

   3. Kuupäev

   4. Miks tegi sellise otsuse?

 9. Grupiga kohtumised

  1. Punkti saamiseks peavad grupid kohtuma minimaalselt neli korda.

  2. Sobivad nii füüsilised kui ka virtuaalsed kohtumised.

  3. Et kohtumine loeks, peab korraga kohal olema vähemalt pool liikmetest.

  4. Mentorlusgruppide tutvumisõhtu käib ühe korra alla, kui kohal oli vähemalt 50% liikmetest.

  5. Punkti saab, kui Padletisse lisatakse kohtumise kohta vajalik info.

   1. Grupipilt kohal olnud liikmetest.
    Mida lõbusam, seda parem.

   2. Kohtumise kuupäev

   3. Mis oli kokkusaamise eesmärk või tulemus?

 10. Aktiivne suhtlus grupijuhtide seas

  1. Ülesanne on vaid grupijuhtidele.

  2. Punkti saamiseks tuleb aktiivselt osa võtta grupijuhtide Messengeri chatis toimuvast kõnelusest, st anda iga nädal oma tegemistest tagasisidet vastates Rihhardi püstitatud küsimustele.

Hindamine


Progressi salvestamiseks ja jälgimiseks kasutame ühist Padlet seina, kuhu saavad kõik grupid oma tegevused üles märkida. Nii on kergem gruppide tegevusi jälgida nii gruppidel endil kui ka korraldustiimil.


Grupijuhtidele on jagatud seina muutmisõigused vastavalt registreerimisvormis kasutatud e-mailidele. Padleti link jagatakse grupijuhtidele ühises Messengeri chatis.


Oleme koostanud näidismallid, mida saab kopeerida oma grupi alla ja õige infoga täita.


Progressi jagamisel toetume grupijuhtide aususele, kuna eesmärk pole näpuga järge ajada, vaid inspireerida kõiki tegema samme investeerimismaailmas.


Padletisse peab kogu info jõudma hilisemalt 12. mai!


Jõudu ja õnnestumisi ühistel eesmärkide täitmisel!