Tartu Ülikooli investeerimisklubi

Mentorlusgruppide aktiivsuse kriteeriumid 22/23 Sügis

Hei-hei!


Eelmisel õppeaastal algatatud mentorlusprogramm on taas töös. Investeerimisklubi korraldustiimi eesmärk oli see aasta tõsta gruppide aktiivsust ja õnnestumisprotsenti, mistõttu panime kirja vahvad side-challenged, mille põhjal kõige tublimaid jõulupeol premeerime. Ülesanded on inspireeritud Krista Jaaksoni koolitusel õpitud tõeteradest. Loodame, et kõik saavad sellest nimekirjast motivatsiooni tegutseda ja investeerimismaastikul areneda, meie eesmärk pole kedagi tööle sundida.


Ülesanded on järgnevad:

 1. Esimene investeering igal liikmel

  • Kriteeriumiks on, et iga liige on teinud vähemalt ühe investeeringu olles grupi liige, st varasemad tehingud ei loe. Tehing peab jääma vahemikku 12.10-11.12.2022.

  • Investeeringuks loetakse aktsia ostmist, kasvukontole raha liigutamist, krüpto ostmist, fondidesse raha paigutamist, jne.

  • Punkti saamiseks peab Padletisse lisama iga liikme kohta:

   • Liikme nimi

   • Kuidas investeeris?

   • Kuupäev

   • Miks tegi sellise otsuse?

 2. Raamatu(te) lugemine

  • Punkti saamiseks loetakse ühiselt vähemalt üks investeerimisalane raamat.

  • Individuaalselt ei pea lugema tervet raamatut, peatükid võib jagada liikmete vahel, mille põhjal saab lõpuks igaüks oma grupile kokkuvõtte teha.

  • Punkti saamiseks tuleb Padletisse vastata järgmistele küsimustele:

   • Mis raamatu valisite? Autor ja pealkiri.

   • Miks valisite selle raamatu?

   • Mida õppisite sellest raamatust? Too välja 3 kõige eredamat mõtet.

   • Kellele soovitaksid seda raamatut?

   • Kuidas selle raamatu läbi lugesite (kõik lugesid/jagasite osadeks)?

 3. Aktsia analüüsi õppevideo vaatamine

  • Ülesanne on koos töötada läbi üks aktsia analüüsi õppevideo ning vastata küsimustele.

  • Mõned võimalikud lingid, kuid võib ka ise valida.

  • Küsimused, millele peab vastama Padletis.

   • Mida vaatasite? Video link.

   • Mida õppisite?

   • Nimeta konkreetseid allikaid, mida saab kasutada akstsia analüüsimisel.

 4. Grupi eesmärkide seadmine

  • Ülesanne on panna kirja SMART printsiipi järgivad eesmärgid.

  • Korraldustiim hindab subjektiivselt, kellel olid kõige silmapaistvamad eesmärgid ja mil määral neid täita jõuti.

  • Padletisse peab panema üks kuni mitu SMART eesmärki ning nende täitmise tulemus.

 5. Investeerimisteesi seadmine

  • Iga liige paneb paika oma investeerimisteesi.

  • Teesi seadmiseks saab inspiratsiooni näiteks Miljonineiu “Investeerimise ABC” seminari salvestuselt.

  • Punkti saamiseks tuleb määrata ja Padletisse lisada mis on grupi liikmete põhilised motivaatorid investeerimisega tegelemisel.

 6. Grupiga kohtumised

  • Punkti saamiseks peavad grupid kohtuma minimaalselt kolm korda.

  • Sobivad nii füüsilised kui ka virtuaalsed kohtumised.

  • Et kohtumine loeks, peab korraga kohal olema vähemalt pool liikmetest.

  • Mentorlusgruppide tutvumisõhtu käib ühe korra alla, kui kohal oli vähemalt 50% liikmetest.

  • Punkti saab, kui Padletisse lisatakse kohtumise kohta vajalik info.

   • Grupipilt kohal olnud liikmetest.

   • Kohtumise kuupäev

   • Mis oli kokkusaamise eesmärk või tulemus?

 7. Aktiivne suhtlus grupijuhtide seas

  • Ülesanne on vaid grupijuhtidele.

  • Punkti saamiseks tuleb aktiivselt osa võtta grupijuhtide Messengeri chatis toimuvast kõnelusest, st anda iga nädal oma tegemistest tagasisidet vastates Rihhardi püstitatud küsimustele.

 8. Ühine aktsia analüüs

  • Ülesanne on koos grupiga analüüsida vähemalt ühte aktsiat.

  • Punkti saamiseks tuleb Padletis vastata küsimustele:

   • Millist aktsiat analüüsisite? Nimeta firma börsil kasutatav sümbol. (Nt Tesla – TSLA)

   • Mis oli tulemus?

   • Mida õpiti analüüsi käigus?

  • Tuletame meelde, et 07.12 oleme planeerinud aktsia analüüsi töötoa, ehk on sellest kasu. 🙂

 9. Eelarvestamine

  • Ülesanne: kõik liikmed on teinud oma tuludest/kuludest ülevaate.

  • Punkti saamiseks peab Padletis vastama küsimustele:

   • Nimeta liikmete peale kokku kõige suuremad kulu- ja tuluallikkad

   • Nimetada konktreetseid näiteid, kuidas teie grupi liikmed saaksid kulusid vähendada ja tulusid tõsta.Hindamine

Progressi salvestamiseks ja jälgimiseks kasutame ühist Padlet seina, kuhu saavad kõik grupid oma tegevused üles märkida. Nii on kergem gruppide tegevusi jälgida nii gruppidel endil kui ka korraldustiimil.

Grupijuhtidele on jagatud seina muutmisõigused vastavalt registreerimisvormis kasutatud e-mailidele. Padleti link jagatakse grupijuhtidele ühises Messengeri chatis.


Oleme koostanud näidismallid, mida saab kopeerida oma grupi alla ja õige infoga täita.


Progressi jagamisel toetume grupijuhtide aususele, kuna eesmärk pole näpuga järge ajada, vaid inspireerida kõiki tegema samme investeerimismaailmas.


Padletisse peab kogu info jõudma hilisemalt 11. detsember.


Jõudu ja õnnestumisi ühistel eesmärkide täitmisel!