Tartu Ülikooli investeerimisklubi

Mis on TÜ investeerimisklubi Mastermind programm?

Hei-hei!

Juba 2 aastat tagasi algatatud mentorlusprogramm on taas töös, kuid uue nime – Mastermind grupid, ja mõnede muutustega. 

 • Vahetasime nime, kuna programm jälgib rohkem Mastermind gruppide põhimõtteid.
  Aitäh, Kristi Saare, et mastermind olemuse lahti kirjutasid. Selgitus on võetud Kristi Saare blogipostitusest “Mastermind grupi abil edukaks”.
 • Mastermind grupp ei ole oma olemuselt koolitus. Keegi ei pea teisi grupiliikmeid õpetama ega nende tegevuse eest vastutama. See ei tähenda, et oma teadmisi ei võiks jagada, aga seda tehakse võrdsetena.
 • Tegemist ei ole niisama vestlusringi või jutuajamisega. Kui juba inimesed on kokku tulnud, siis nende kõikide aeg on väärtuslik ja tasub seda parimal võimalikul viisil ära kasutada, ehk kohtumised on struktureeritud ja tempokad, et olla maksimaalselt efektiivsed.
 • Mastermind grupi puhul ei ole tegemist suvalise seltskonnaga. Selleks, et Mastermind grupp oleks edukas, peab olema kõikidel grupi liikmetel tegutsemistahe ja vähemalt osaliselt kattuvad eesmärgid, et oleks selge, mille nimel pingutatakse ja teadmised/kogemused, mida omavahel jagada.

Mis on Mastermind grupp?

 • Kõige lihtsamalt öeldes, Mastermind grupp on seltskond inimesi, kes töötavad sarnaste eesmärkide nimel (nt investeermise teemadel) ja on sellel teekonnal nõus üksteisega oma kogemusi ja muresid jagama. Grupi liikmed on üldjoones sarnasel tegutsemistasemel, et nende tegevused vähemalt osaliselt sarnased oleksid, mis võimaldab üksteiselt maksimaalselt õppida.
 • Grupi liikmed on kõik asjade ära tegemisele ja lahenduste leidmisele orienteeritud ega oota, et keegi teine nende eest asjad ära teeks. Grupi eesmärk ongi üheskoos lahendusi arutada ja väljakutsetele vastu astuda ning selleks peab iga grupiliige olema nõus tegutsema.
 • Grupi puhul on ka oluline, et oleks usalduslik õhkkond ehk grupi sees jagatud muresid ja infot grupist väljapoole ei jagata. Olgu selleks muremõtted või finantsarvud, grupis jagatakse neid selleks, et olukorrast üksteisele parem pilt luua.

Miks on Mastermind gruppi vaja?

 • Nagu juba varem on välja toodud, siis kaks pead on alati parem kui üks, eriti kui on vaja leida uusi ideid ja probleemilahendusi. Lisaks mõtete suuremale hulgale aitab grupp luua veidi välist motivatsiooni ja aruandluskohustust selleks, et asjad saaksid kiiremini tehtud. Grupis antud lubadused motiveerivad rohkem pingutama.
 • Lisaks toetavale õhkkonnale on pikas plaanis grupi eesmärgiks saada ka infovahetuse kanaliks, kus liiguvad head tehingud, analüüsid, koostööpakkumised jne.
 • Kõige peamiseks põhjuseks on aga see, et enamikes valdkondades läheb olemine väga kiiresti üksikuks, kui tõsisemalt plaanid areneda. Olgu valdkonnaks äri või töökoht, siis on väga oluline, et oleks kelleltki nõu küsida. Kuna Eestis on grupi mentorlus-coaching kui selline pigem vähe levinud ja head mentorit on raske leida, siis Mastermind grupid ongi justkui horisontaaltasandi mentorlus – sarnasel tasandil aga veidi teistes valdkondades inimesed jagavad oma kogemusi.