Tartu Ülikooli investeerimisklubi

Mastermind kevadsemestri 23/24 ülesanded

Etteantud eesmärkide täitmisel premeerime selle õppeaasta lõpupeol kõige tublimaid Mastermind grupijuhte ja nende liikmeid. Ülesandeid on palju, seega saab iga grupp valida endale sobivaimad vastavalt tasemele, huvidele ja eesmärkidele.

1. Grupi eesmärkide seadmine

Ülesanne on panna kirja OKR (Objectives and Key Results) printsiipi järgivad eesmärgid. 

Korraldusmeeskond hindab subjektiivselt, kellel olid kõige silmapaistvamad eesmärgid ja mil määral neid täita jõuti.

Padletisse peab panema mitu OKR eesmärki ning nende täitmise tulemus.

OKR template failiga saate tutvuda siit. Word, PDF
Rohkem infot OKR kohta leiate Smartsheets ja Forbes Advisor

2. Investeerimisteesi seadmine

Luua iga liikme investeerimistees.

Teesi seadmiseks saab inspiratsiooni Miljonineiu “Investeerimise ABC” seminari salvestuselt. Salvestuse leiad TÜ investeerimisklubi video arhiivist. Video arhiivi lingi leiad klubi privaatsest Facebook grupist.

Punkti saamiseks tuleb määrata ja Padletisse lisada, mis on grupi liikmete põhilised motivaatorid investeerimisega tegelemisel.

3. Lisa sissetuleku leidmine

Ülesanne: kõik liikmed leiavad viisi, kuidas enda sissetulekuid tõsta vähemalt 24€ võrra.

Punkti saamiseks peab Padletis nimetama iga liikme kohta:

 • konkreetne viis, kuidas sissetulekut suurendati;
 • milline summa sellega teeniti;
 • kui kaua võttis teenitud summa saamine aega (sh võimaluse otsimiseks, tegevuse jaoks valmistumiseks ning läbiviimiseks kulunud aeg).

Get creative!

4. Raamatu(te) lugemine

Punkti saamiseks loetakse ühiselt vähemalt kaks investeerimisalast raamatut.

Raamatuid võib laenutada TÜ investeerimisklubi raamatukogust. 
NB! Raamatuid väljastatakse Delta haruraamatukogust ja selleks peab olema aktiivne klubi liige. Nimekirja olemasolevatest raamatutest leiad siit.

Individuaalselt ei pea lugema tervet raamatut, peatükid võib jagada liikmete vahel, mille põhjal saab lõpuks igaüks oma grupile kokkuvõtte teha.

Punkti saamiseks tuleb Padletisse vastata järgmistele küsimustele mõlema raamatu kohta.

Küsimused: 

 • Mis raamatu valisite? Autor ja pealkiri.
 • Miks valisite selle raamatu?
 • Mida õppisite sellest raamatust? Too välja 3 kõige eredamat mõtet.
 • Kellele soovitaksid seda raamatut?
 • Kuidas selle raamatu läbi lugesite (kõik lugesid/jagasite osadeks)?

5. Lühikokkuvõtte ühe varaklassi kohta

Teha lühikokkuvõtte vähemalt ühe varaklassi kohta milles tuuakse välja nii positiivsed kui ka negatiivsed aspektid

Iga grupp valib välja ühe varaklassi, millest tehakse lühike kokkuvõtte, mis sisaldab:

 • Varaklassi tutvustust
 • Kellel oleks mõistlik alustada investeerimisega valitud varaklassi
 • Kui suur oleks tootlus 10 aasta jooksul, kui täna panustada 1000€
 • Plussid ja miinused kui otsustada valitud varaklassi investeerimisega

6. Cashy/Cashflow/Räägiks rahast lauamängu mängimine

Ülesanne on vähemalt poolte grupi liikmetega mängida ühiselt ühte investeerimisalast mängu.

Punkti saamiseks lisada Padletisse:

 • Mängimise kuupäev
 • Kes mängisid?
 • Mida õpiti mängu käigus?

Kui on soov mängida Cashflow’d, siis seda saab Rihhardilt laenata või Richdad lehel
Cashy saab mängida siit
Räägiks rahast vestluskaarte saab laenata TÜIK-meeskonnalt.

7. Kahe ettevõtte analüüs

Teha kahe ettevõtte analüüs, kus üheks on “Call” ostu ja teiseks “Short” ostu strateegia.

Valikud:

Ettevõte nr. 1, kuhu tasuks pikaajaliselt investeerida ning mille hind läheb aja jooksul suuremaks. 
Ettevõte nr. 2, kuhu nagu üldse ei tohiks oma raha paigutada ja kus tasuks ainult  shortida. 
Samas põhjendada, miks on nii otsustatud. 

Ettevõtted võivad olla nii Balti turul kui ka väljastpoolt.

PS! Eesti turgudel ei ole lubatud “Shortida” (loe rohkem) ja oleks etem vaadata väljaspool Balti turge.

8. Viis uut investeeringut igal liikmel

Viis uut investeeringut erinevates varaklassides.

Kriteeriumiks on, et iga liige on teinud vähemalt viis tehingut olles grupi liige, st varasemad tehingud ei loe. Tehing peab jääma vahemikku 28.02-05.05.2024.

Investeeringuks loetakse aktsia, dividendi aktsia, fondi, Go & Grow, kinnisvara, võlakiri, krüpto ostmist jne.

Punkti saamiseks peab Padletisse lisama iga liikme kohta:

 • Liikme nimi
 • Mis varaklassi investeeris?
 • Kuupäev
 • Miks tegi sellise otsuse?

NB! Lisapunkte saavad ka need grupid, kes on oma liikmetega (vähemalt 50% oma grupist) suutnud oma investeeringutega jääda rohkem kui 15% kasumisse maikuu jooksul.

9. Grupiga kohtumised

Punkti saamiseks peavad grupid kohtuma minimaalselt viis korda.

Sobivad nii füüsilised kui ka virtuaalsed kohtumised.
Et, kohtumine loeks, peab korraga kohal olema vähemalt pool liikmetest.
Mastermind tutvumisõhtu käib ühe korra alla, kui kohal oli vähemalt 50% liikmetest.

Punkti saab, kui Padletisse lisatakse kohtumise kohta vajalik info.

 • Grupipilt kohal olnud liikmetest. Mida lõbusam, seda parem.
 • Kohtumise kuupäev
 • Mis oli kokkusaamise eesmärk või tulemus.

10. Aktiivne suhtlus grupijuhtide seas

Ülesanne on vaid grupijuhtidele.

Punkti saamiseks tuleb aktiivselt osa võtta grupijuhtide Messengeri chatis toimuvast kõnelusest, st anda iga nädal oma tegemistest tagasisidet vastates Mastermind juhiga püstitatud küsimustele.

Hindamine

Progressi salvestamiseks ja jälgimiseks kasutame ühist Padlet seina, kuhu saavad kõik grupid oma tegevused üles märkida. Nii on kergem gruppide tegevusi jälgida nii gruppidel endil kui ka korraldustiimil.

Grupijuhtidele on jagatud seina muutmisõigused vastavalt registreerimisvormis kasutatud e-mailidele. Padleti link jagatakse grupijuhtidele ühises Messengeri chatis.

Oleme koostanud näidis mallid, mida saab kopeerida oma grupi alla ja õige infoga täita.

Siin on eelmise aasta näide

Progressi jagamisel toetume grupijuhtide aususele, kuna eesmärk pole näpuga järge ajada, vaid inspireerida kõiki tegema samme investeerimismaailmas.

Padletisse peab kogu info jõudma hilisemalt 5.mai!

Jõudu ja õnnestumisi selle semestri eesmärkide täitmisel!